Nie będzie Cracow Screen Festival

5 marca 2009
ok. 1 minuta czytania

– Inicjatorzy Cracow Screen Festivalu mieli czas do wtorku na przedstawienie kompletnych informacji o wykonawcach, wymaganiach technicznych niezbędnych do oszacowania kosztów produkcji oraz źródłach finansowania projektu, niezależnych od tych, które zamierzało przeznaczyć miasto – mówi Filip Berkowicz, pełnomocnik prezydenta miasta ds. kultury. – Termin był już kilkakrotnie przesuwany i był ostateczny, ale zasady jego kontynuacji od samego początku były jasne: miasto partycypuje w kosztach, a nie w pełni go finansuje. W obecnej sytuacji ekonomicznej nie będziemy uczestniczyli finansowo w imprezach, które nie wygenerują oczekiwanego sukcesu artystycznego, frekwencyjnego oraz promocyjnego jednocześnie. Na dzień dzisiejszy sukcesu takiego z pewnością nie rokował CSF.

Festiwal miał odbywać się w centrum Krakowa 15 i 16 maja. Codziennie zaplanowanych było 5 koncertów. Dotychczas udział potwierdzili: Travis, Washington, Haivrit, Rubik, Stereolab oraz Late Of The Pier.

W ramach rozgrzewki 8 maja w krakowskiej Rotundzie wystąpić miał zespół The Notwist z Jessie Evans w roli supportu.