U2 w Kościele Episkopalnym

31 października 2006
ok. 1 minuta czytania

Na pomysł użycia utworów irlandzkiego kwartetu w celach religijnych wpadła wielebna Paige Blair. – Bach i Handel byli bardzo popularni, gdy tworzyli muzykę, a mimo to ich twórczości nie grano w kościołach – tłumaczy Paige Blair. – Powinniśmy być otwarci na współczesną muzykę, co wcale nie znaczy, że staniemy się wyznawcami Bono.

W akcji pod nazwą U2Charist (połączenie słów U2 i eucharystia) wykorzystana zostanie m.in. kompozycja „Pride (In The Name of Love)”. Przy okazji w kościołach podawane będą informacje na temat kampanii przeciwko biedzie, prowadzonej przez Bono i jego kolegów.